Pravila privatnosti

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako Arming Guild d. o. o. za trgovinu i usluge dalje u tekstu: Arming Guild) obrađuje vaše osobne podatke. Arming Guild je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

Arming Guild d.o.o., Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb, OIB: 23057039320  je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati putem e-maila: sven@armingguild.com ili na adresu Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb, uz napomenu „ZA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA“.

 I. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: sven@armingguild.com ili na adresu Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb uz napomenu „ZA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA“. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada nas kontaktirate putem telefona ili e-pošte itd.).

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

II. Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime i adresa radi ispunjenja naše ugovorne obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: e-mail, broj telefona, adresa za dostavu i slično koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na našem web mjestu ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama.

 

III. Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte voditelja obrade na e-mail: sven@armingguild.com ili na adresu Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb; uz napomenu „ZA SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA“.

Ako niste zadovoljni kako smo obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

     

 IV. Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ranije navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što voditelj obrade razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

 V. Primatelji osobnih podataka

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji pružaju usluge u ime i za račun voditelja obrade. Na primjer, za potrebe dostave naručenih proizvoda ili za slanje mailova i newslettera. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun voditelja obrade mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

 VI. Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice za potrebe analize, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.

Kako bi održavao web stranicu i osigurao da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, voditelj obrade koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Privremene kolačiće koristimo, kako bismo vam primjerice omogućili korištenje funkcije košarice. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Trajni kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje vašeg preglednika prilikom sljedećeg posjeta tako, da ne morate ponavljati vaše preferirane unose i postavke.

Kolačići nam omogućuju, da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima i učinimo ju efikasnijom i sigurnijom.

U trenutku kada pristupite našoj internet stranici kolačići prikupljaju podatke kao što su datum i vrijeme pristupa, naziv pozvane stranice, ID sesije, prenesena količina podataka, informacije o nazivu i verziji preglednika.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u vašem pregledniku. Napominjemo da u tom slučaju nećete moći koristiti sve funkcije ovog web mjesta u punom opsegu.

 

 VII. Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje voditelj obrade prikuplja od svojih korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem ovog web mjesta imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Voditelj obrade nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Voditelj obrade koristi poslovni profil koristeći usluge Facebooka, Instagrama, YouTubea i PayPala, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

 

 

FACEBOOK ONLINE

 

https://www.facebook.com/policy.php

 

 

PAYPAL

 

 

https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

 

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

ZA PAYPAL:

PayPal Pte. Ltd, 12312 Port Grace Boulevard

La Vista, Nebraska 68128, SAD

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

 

https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/ua/privacy-full#12

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Pay Pal-a ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Klikom na linkove možete pročitati više o tome kako navedene web stranice obrađuju Vaše podatke i u koje svrhe ih koriste te na koji način možete stupiti s njima u kontakt vezano za zaštitu osobnih podataka.

 

VIII. Završne odredbe

Voditelj obrade zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će ista biti objavljena na ovoj web stranici.

 

 

 

 

Privacy Policy

 

This Privacy Policy explains how Arming Guild d.o.o., Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb, Croatia, OIB: 23057039320 (hereinafter: “Arming Guild”) processes your personal data. Arming Guild is focused on protection of your personal data and their processing in accordance with the General Data Protection Regulation and the Croatian LawImplementation of the General Data Protection Regulation and/or any other applicable law or regulation relating to the protection of Personal Data. Please read these rules carefully in order to understand why and how we are collecting your personal data and how we intend to use it.

 

Arming Guild is a data controller of your personal data. You can contact us via e-mail: sven@armingguild.com or on address: Arming Guild d.o.o., Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb, Croatia.

 I. Purposes of the processing of personal dana

Your personal data is processed because of the legal requirements, or processing is necessary for the performance of a contract or in order to take steps prior to entering into a contract or for the purposes of our legitimate interests, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subjects which require protection of personal data.

 

If personal data cannot be processed based on aforementioned legal basis, we will request your consent. If processing is based on your consent, you have the right to withdraw consent at any time. You can notify us about the withdrawal of the consent at any given time via e-mail: sven@armingguild.com or on address: Arming Guild d.o.o., Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb, Croatia. Such withdrawal will not have an effect on the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

 

Your personal data is processed only when it is necessary to fulfil rights and obligations that will arise from business relations, for marketing purposes or for improving our businesses and your user experience.

 

Personal data is mostly collected directly from you when you fill out a specific form or through the publicly available information.

II. Personal dana categories

When concluding a sales contract, we collect information such as name, surname and address in order to fulfill our contractual obligation to deliver products and services.

 

Sometimes we ask for additional personal information such as: e-mail, phone number, delivery address, etc. that you provide when filling out forms on our website or when communicating with us by phone or e-mail and any additional information that you choose to share voluntarily with us.

 

III. Your rights

You have the following rights:

 

Right of access: You have the right to obtain from us a confirmation as to whether or not personal data concerning you are being processed, and, where that is the case, access to the personal data. Information’s about access include but are not limited to – the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed. However, right of access is not an unconditional right and rights and interests of other individuals may limit your right of access.

You have the right to receive a copy of the personal data undergoing processing. For any further copies you request, we may charge a reasonable fee based on administrative costs.

Right to rectification: You have the right to obtain from us without undue delay the rectification of inaccurate your personal data. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, for example by providing a supplementary statement.

Right to erasure (‘right to be forgotten’): Under certain conditions, you have the right to obtain from us the erasure of your personal data and we are required to erase such personal data.

Right to restriction of processing: Under certain conditions, you have the right to obtain from us restriction of processing your personal data. In that case, such data will be marked and can be processed only for certain purposes.

Right to object: Under certain conditions you have at any time the right to object to processing of your personal data, on grounds relating to his or her particular situation or when personal data are processed for direct marketing purposes you have the right to demand from us to stop the processing of your personal data.

Right to data portability: Under certain conditions, you have the right to receive your personal data, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without our hindrance.

If you wish to find out more or to use one of the aforementioned rights, feel free to contact us via e-mail: sven@armingguild.com or on address: Arming Guild d.o.o., Savski gaj 9, put 2A, 10000 Zagreb, Croatia.

If you think that your rights have been violated you have the right to file a complaint with Croatian Personal Data Protection Agency.

IV. Storing of personal dana

Your personal data that is collected will be stored in a safe environment. Your personal data is protected from any unauthorized access, disclosure, use, alteration or destruction by any organisation or individual.

 

Information collected for aforementioned purposes will be stored only as long as it is necessary for that purposes. Your personal data will not be kept in a form that enables your identification longer than Arming Guild reasonably considers it is necessary to fulfil the purpose for which they have been collected and processed. Arming Guild will store certain personal data for a period of time that is laid down by law or regulation binding Arming Guild to store data.

 

If you have given us your consent, your personal data will be processed until consent is withdrawn. If you file a grounded objection against the processing of personal data based on legal interest your personal data will not be processed in the future.

 

Personal data can be processed until the end of a court, administrative or extrajudicial proceeding, including the period for submitting legal remedies. Arming Guild shall keep certain personal data for a period of time that is laid down by law or regulation binding the controller to store data.

V. Recipients of personal data

Your personal data can be given to our trustworthy partners who provide services in the name of Arming Guild. Example wise, for delivery, finance, advertising, newsletters. Aforementioned service providers are obligated, according to relevant contracts, to use the entrusted data only in accordance with our regulations and exclusively for strictly declared purposes. They are also obligated to adequately protect your data and to keep your data a professional secret.

 

In some cases, partners providing services in the name and on behalf of Arming Guild may process your data outside the European Union. However, the contracts we enter into with such entities oblige them to treat your data with special security measures in accordance with the regulations in force in the European Union.

VI. Cookies

In order to maintain our website and to ensure its functionalities are on the expected level, Arming Guild uses technology known as “cookies”. Cookies are small files that are sent to your computer and can later be accessed. They can be temporary or permanent. Thanks to cookies, you can search our web sites without difficulties and access information that are relevant for you.

 

You can find more information about cookies in our Cookie Policy.

 

VII. Other websites

This Privacy Policy applies only to the use and utilization of data that Arming Guild collects from its users. Other websites that can be accessed through this website have their own Privacy Policies that apply to them.

 

The processing manager is not responsible for the ways and purposes of data processing carried out by third parties.

 

Arming Guild uses services of Facebook and PayPal. You can read their Privacy Policies as well as the way they use your personal information at:

 

 

FACEBOOK ONLINE

 

https://www.facebook.com/policy.php

 

 

PAYPAL

 

 

https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

 

If you have questions or complaints regarding Facebook or PayPal Privacy Policy, please first contact:

 

 

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

 

 

Contact the Data Protection Officer:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

You also have the right to lodge a complaint with Facebook Ireland’s lead supervisory authority, the Irish Data Protection Commissioner, or your local supervisory authority.

 

 

PayPal Pte. Ltd, 12312 Port Grace Boulevard

La Vista, Nebraska 68128, SAD

 

 

Contact the Data Protection Officer:

 

 

https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/ua/privacy-full#12

 

You also have the right to lodge a complaint with PayPal’s lead supervisory authority or your local supervisory authority.

 

 

By clicking on the links, you can read more about how the listed websites process your data and for what purposes they use it, and how you can get in touch with them regarding the protection of personal data.

 

 

VIII. Final provisions

 

We keep our Privacy Policy under regular review, and we will place any updates on this web page.